Lãnh đạo FPT

Lãnh đạo FPT

Thành viên lãnh đạo công ty FPT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - LÃNH ĐẠO FPT

 • Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị 
 • Ông Lê Quang Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 
 • Ông Bùi Quang Ngọc - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát nội bộ 
 • Ông Hoàng Minh Châu - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 
 • Bà Trương Thị Thanh Thanh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 
 • Ông Đỗ Cao Bảo - Ủy viên Hội đồng quản trị 
 • Ông Nguyễn Thành Nam - Ủy viên Hội đồng quản trị 
 • Ông Trương Đình Anh - Ủy viên Hội đồng quản trị 
 • Ông Hoàng Nam Tiến - Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Ông Nguyễn Điệp Tùng - Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Ông Jonathon Ralph Alexander Waugh - Ủy viên Hội đồng quản trị 

Ban điều hành

 • Ông Trương Gia Bình – Tổng Giám đốc 
 • Bà Chu Thị Thanh Hà - Phó Tổng Giám đốc 
 • Ông Nguyễn Thế Phương - Phó Tổng Giám đốc 
Ban kiểm soát
 • Ông Nguyễn Việt Thắng – Trưởng Ban Kiểm soát 
 • Ông Nguyễn Khải Hoàn - Ủy viên Ban Kiểm soát
Ông Hà Nguyên - Ủy viên Ban Kiểm soát

BACK TO TOP
icon zalo