Hướng dẫn cách tính cước gói truyền hình mở rộng, gói phim mất phí

Ngoài gói cước truyền hình FPT cơ bản, khách hàng có thể tham khảo thêm gói kênh K+, VTVcab và hệ thống gói phim mất phí trên truyền hình của FPT 

cách tính cước truyền hình fpt


HƯỚNG DẪN TÍNH CƯỚC GÓI MỞ RỘNG
Đối chiếu tính cước theo ba mốc thời điểm đăng ký như sau: (tháng n là tháng khách hàng bắt đầu sử dụng dịch vụ)
1. Thời điểm đăng ký: từ ngày 1 - 15 của tháng n
- Thời gian chốt cước: tính đến ngày cuối của tháng n
- Số tiền thanh toán: 1 tháng cước sử dụng dịch vụ của tháng n
2. Thời điểm đăng ký: từ ngày 16 - 25 của tháng n
- Thời gian chốt cước: tính đến ngày cuối của tháng n
- Số tiền thanh toán: 1/2 tháng cước sử dụng dịch vụ của tháng n
3. Thời điểm đăng ký: từ ngày 26 đến ngày cuối cùng của tháng n
- Thời gian chốt cước: tính đến ngày cuối của tháng n+1
- Số tiền thanh toán: 1 tháng cước sử dụng dịch vụ của tháng n+1
LƯU Ý KHI HỦY GÓI MỞ RỘNG
4. Hủy trong tháng đăng ký (tháng n)
- Đăng ký 1 - 15 của tháng n => hủy trong tháng n, cước tính trọn tháng n, khách hàng sử dụng hết tháng n
- Đăng ký từ 16 – ngày cuối cùng của tháng n => hủy trong tháng n, khách hàng đóng cước đến hết tháng n + 1, khách hàng sử dụng hết tháng n + 1
5. Hủy khác tháng đăng ký 
- Khách hàng hủy dịch vụ bất kỳ ngày nào trong tháng, cước vẫn tính trọn tháng đó, khách hàng sử dụng dịch vụ hết tháng hủy.


CÁCH TÍNH CƯỚC PHIM CÓ PHÍ 
Đối chiếu tính cước theo bốn mốc thời điểm đăng ký như sau: (tháng n là tháng khách hàng bắt đầu sử dụng dịch vụ)
1. Thời điểm đăng ký: từ ngày 1 – 10 của tháng n
- Thời gian chốt cước: tính đến ngày cuối của tháng n
- Số tiền thanh toán: 1 tháng cước sử dụng dịch vụ của tháng n
2. Thời điểm đăng ký: từ ngày 11 đến ngày 15 của tháng n
- Thời gian chốt cước: tính đến ngày cuối của tháng n
- Số tiền thanh toán: 1/2 tháng cước sử dụng dịch vụ của tháng n

3. Thời điểm đăng ký: từ ngày 16 – 25 của tháng n

- Thời gian sử dụng: từ thời điểm đăng ký đến cuối tháng n
- Thời gian chốt cước: tính đến ngày cuối của tháng n
- Số tiền thanh toán: 1/2 tháng cước sử dụng dịch vụ của tháng n và 1 tháng cước của tháng n + 1

4. Thời điểm đăng ký: từ ngày 26 đến ngày cuối cùng của tháng n

- Thời gian sử dụng: từ thời điểm đăng ký đến cuối tháng n + 1
- Thời gian chốt cước: tính đến ngày cuối của tháng n + 1
- Số tiền thanh toán: 1 tháng cước sử dụng dịch vụ của tháng n + 1
Với các khách hàng miễn phí dùng thử 1 tháng đầu gói SVOD thuộc Danet: “thời điểm đăng ký” được hiểu tính từ ngày đầu tiên hết hạn dùng thử.


LƯU Ý HỦY GÓI PHIM CÓ PHÍ
5. Hủy trong tháng đăng ký (tháng n)
- Đăng ký từ ngày 1 - 10 của tháng n => hủy trong tháng n, cước tính trọn tháng n, khách hàng sử dụng hết tháng n.
- Đăng ký từ ngày 11 – 15 của tháng n => hủy trong tháng n, cước tính 1/2 tháng n, khách hàng sử dụng hết tháng n.
- Đăng ký từ 16 – ngày cuối cùng của tháng n => hủy trong tháng n, khách hàng đóng cước đến hết tháng n + 1, khách hàng sử dụng hết tháng n + 1
6. Hủy khác tháng đăng ký (khác tháng n)
- Khách hàng hủy dịch vụ bất kỳ ngày nào trong tháng, cước vẫn tính trọn tháng đó, khách hàng sử dụng dịch vụ hết tháng hủy.
Với các khách hàng miễn phí dùng thử 1 tháng đầu gói SVOD thuộc Danet: “tháng đăng ký” được hiểu là tháng sau thời gian dùng thử ( Ví dụ: Khách hàng được dùng thử từ ngày 5/2 đến hết 4/3 thì thời điểm đăng ký tính là ngày 5/3, tháng đăng ký là tháng 3.)

 

________________________________
Lắp mạng fpt

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT MẠNG

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ 24/7 :
 0988.45.45.91
Play-hdfpt-play-hdOne-tv

BACK TO TOP
icon zalo